Bevilger over 32 millioner kroner til bredbåndsutbygging

Fylkesrådet har bevilget støtte på til sammen 32.493.540 kroner til etablering av bredbåndstilbud.

UTBYGGING: Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, næring og kultur, har sammen med fylkesrådet bevilget over 32 millioner kroner til å bygge ut bredbåndstilbudet i fylket.   Foto: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

nyheter

Støtten kommer til å omfatte elleve kommuner fordelt på 21 områder.