Holder et våkent øye med smittesituasjonen i Tromsø

Det er fortsatt ingen nye kjente smittede i Nord-Troms, sier kommuneoverlege i Kåfjord, Anita Monsen Pedersen. 

SMITTEVERNREGLER: Kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen maner til at innbyggerne må huske smittevernreglene selv om det ikke har vært noen smitte i kommunen ennå.   Foto: Arkiv

nyheter

Kommuneoverlegen forteller at de til tross for ingen smittede i Nord-Troms holder et våkent øye mot Tromsø, hvor smittesituasjonen er mer usikker.

«Vi i beredskapsfasen vil derfor minne befolkningen på å gjøre som regjeringen tidligere har oppfordret; å unngå unødvendige reiser generelt, men særlig reflektere over behov for å reise til områder med høyere smittetrykk.»

Det kommer frem av pressemeldingen at beredskapsledelsen fortsatt møtes ukentlig for å oppdatere hverandre på status.

Kåfjord jobber også med å bygge opp et beredskapslager med smittevernsutstyr for 8 måneders bruk, etter anbefaling fra helsedirektoratet.

Kommuneoverlegen ønsker å atter en gang minne om de gjeldende smittevernreglene:

  • Hold avstand til hverandre.
  • God håndhygiene før, under og etter kontaktpunkter.
  • Hold deg hjemme dersom du er syk, også milde symptomer.