Klager E8-vedtak inn til Fylkesmannen

Etter at kommunestyret vedtok vestre trasé for E8 i Ramfjord, har mange benyttet seg av muligheten til å klage på vedtaket til Fylkesmannen. Alle klagere vil ha østre trasé.

VESTRE TRASE: Statens vegvesen har startet planleggingen av ny E8 forbi Ramfjord. Vegen planlegges etter en korridor vest for tettstedet, med bru over Ramfjorden.  

nyheter

iTromsø: Detaljreguleringen for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2020. Etter at fristen for å klage gikk ut har kommunen mottatt 12 klager. Det er kommunen som saksbehandler klagene før de oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.