NVE gjorde feil under byggingen

Skredvollen skal beskytte mot skred, men vil nå være ute av funksjon i alle fall ett år.

RASTE: Hele gabionmuren på skredvollen på Samuelsberg er rast ut og skal gjenoppbygges snarlig. Det skal ha vært en kombinasjon av store nedbørsmengder og dårlig drenering som antas å ha utløst skredet.   Foto: NVE

nyheter

Dreneringsgrøfter ble bygget mindre enn først anbefalt og det såkalte geonettet er lagt feil vei.