Vesentlig dårligere resultat for Troms Kraft

Andre tertial 2020 ble over 100 millioner kroner svakere for TK sammenlignet med fjoråret.

Troms Kraft  Foto: Ronald Johansen, iTromsø

nyheter

I en pressemelding skriver Troms Kraft at regnskapet per 31. august viser et resultat på 116.773.000 kroner. Det er vesentlig svakere enn for samme periode i fjor, da resultatet var på drøyt 218 millioner kroner.