Aldri hatt så stort sykefravær før

Nesten 15 prosent sykefravær på kommunens ansatte.

SETTER INN TILTAK: Mellom mai og august i år var det et snitt på nærmere 15 prosent sykefravær blant ansatte i Kvænangen kommune. Det bekymrer kommunedirektør Janne Kankaala.   Foto: Tommy Hansen, Vesterålen Online

nyheter

Samtlige tre etater og sentraladministrasjonen i Kvænangen kommune hadde totalt 14,83 prosent sykefravær andre tertial i år. Det viser tertialrapporten per september.