Seks nye områder i Finland blir røde - Ønsker fortsatt åpning mot grensekommuner

Utenriksdepartementer etterkommer FHIs anbefaling om å gjøre seks nye områder i Finland røde. Lappland er blant regionene som nå blir røde.

GIR TILBAKE: Geir Varvik ønsker at norske myndigheter holder grensene åpne for grensesamfunnene mellom Finland og Norge, på lik linje som Finland gjorde når situasjonen var motsatt.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Det er sykehusdistriktene Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Österbotten og Syd-Österbotten som nå går fra gult til rødt på smittekartet for Europa, opplyser UD.