– Det som gjøres i Lyngen er helt i toppen

På tirsdag var stortingspolitiker Kent Gudmundsen på besøk i Lyngen for å se hvordan det jobbes med barn og unge i kommunen. 

IMPONERT: Stortingspolitiker Kent Gudmundsen har latt seg imponere av arbeidet som gjøres med barn og unge i Lyngen.   Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

nyheter

– Det var veldig flott å høre om det arbeidet de gjør, som passer veldig godt inn i den nasjonale strategien med at alle skal inkluderes