Nytt smittetilfelle i Lyngen

Hans-Olav Holtermann Eriksen bekrefter et sjette tilfelle av koronasmitte i Lyngen.

BEKREFTER NYTT SMITTETILFELLE: Hans Olav Holtermann Eriksen forteller at en utenlandsk arbeider er bekreftet smittet og satt i isolasjon.  Foto: Steffen Einebakken Dreyer

nyheter

– Det er snakk om en utenlandsk arbeider som ankom landet for noen få dager siden, sier overlegen i Lyngen kommune.

Arbeideren er ifølge Eriksen satt i en egen isolert enhet.

– Vedkommende ble satt rett i karantene. Dette vil ikke ha noen innvirkning på Lyngensamfunnet, og er slikt sett en ufarlig situasjon, betrygger Eriksen.

Liten sjanse for importsmitte

Eriksen forklarer at risikoen for importsmitte gjennom utenlandske arbeidere er betydelig lavere etter de nye retningslinjene tredde i kraft.

– Med dagens struktur og retningslinjer for utenlandske arbeidere er det veldig liten sjanse for importsmitte. De blir umiddelbart satt i isolasjon og må testes tre ganger i løpet av 10 dager før de får lov til å starte arbeidet sitt, sier legen og legger til:

– Det er dette som burde blitt gjort i august når arbeidslivet tok seg opp, og arbeidere brakte smitte med seg fra andre land. Nå setter vi de rett i karantene slik at vi unngår at de omgås med andre som ikke er smittet.

Dette er det sjette tilfelle av koronasmitte i Lyngen, og det 14. i Nord-Troms. Foreløpig er det ikke registrert intersmitte i Nord-Troms.

– Faktum er at vi har full kontroll på smittesituasjonen i Lyngen og området rundt, sier Holtermann Eriksen.

Skryter av smitteteamet

Lyngen er den kommunen i Nord-Troms med flest registrerte tilfeller av koronaviruset. Fire i Storfjord, to i Nordreisa, ett i Kvænangen og ett på Skjervøy er fasit ni måneder inn i pandemien.

Eriksen er fornøyd med måten hans team har håndtert de seks smittetilfellene i Lyngen på.

– Vi fikk testet oss med et par tilfeller for et par uker siden. Det viste at både kommuneledelsen, smittesporingstjenesten og legetjenesten er godt forberedt på de fleste situasjoner.

– Det er veldig betryggende for meg i min posisjon som smittevernslege å vite at jeg har gode ressurser rundt meg som kan bistå hvis det skulle bli behov for det. Vi er flinke til å finne ut av ting, og kan på den måten raskt skape trygghet for befolkningen. Det har mye å si når vi står midt i en pandemi.

Overlegen har tidligere oppfordret nordtromsingene til å følge smittevernreglene og kutte ned på sosial omgang. Han føler at budskapet når frem.

– Det vil alltid være unntak, men jeg opplever at når man anmoder om redusert aktivitet innenfor reising, møtevirksomhet og sosiale sammenkomster så bli man hørt. Politiet forteller også at folk hører etter de retningslinjene vi har lagt. Det er svært betryggende og veldig viktig, avslutter Hans-Olav Holtermann Eriksen.