Dette rommet kan brukes til både bryllup og begravelse

Human Etisk Forbund etterlyste livssynsnøytrale seremonirom i Nord-Troms. Men det har regionen hatt siden 2015.

Virksomhetsleder for kultur, Johanne Båtnes, og tekniker Jørn Holm, med maleriet som står fremme hver gang Halti kulturscene er i bruk som livsnøytralt seremonirom.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

I slutten av oktober etterlyste nestleder i Human-Etisk Forbund Troms, Gunnar Albrigtsen, livssynsnøytrale seremonirom i regionen. Han stilte spørsmålet: Hvor skal vi samles i Nord-Troms?