MENINGER:

Fylkeskommunens økonomi 

– Tilbakemelding fra oss har vært at vi ikke kan akseptere rutekutt i den størrelsesorden som det ble varslet om, skriver Kurt Michalsen i dette leserinnlegget.

Kurt Michalsen.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Etter sammenslåing av Troms og Finnmark har det vært en krevende øvelse å få økonomien på plass. I prosessen som har pågått en periode nå ble det tidligere i høst bebudet betydelige kutt i både hurtigbåt og fergeruter også i Nord-Troms.

For Senterpartiet er det et mål å tilrettelegge for bedre samferdselstilbud og da ville kutt være veldig lite akseptabelt. Omtrent samtidig som melding om rutekutt gikk ut kom også vedtaket fra fylkesrådet om at det skulle opprettes et nytt tilbud med helårsferge mellom Senja og Kvaløya. En avgjørelse som sett i lys av bebudede kutt skapte reaksjoner rundt omkring.

Årsaken til at avgjørelsen kom akkurat nå var statens lovnad om å dekke halve Utgiften til helårsdrift. Skulle vi benytte oss av dette tilbudet så var det nå det måtte skje og Fylkestinget vedtok i oktober at helårsferga skulle finansieres ved rutekutt i Senja-regionen.

Det må legges til at det var Troms fylkestrafikk som sendte ut brev om rutekutt omtrent på alle ferge og hurtigbåtsamband i tidligere Troms. For å få denne prosessen inn på rett spor tok fylkesrådet umiddelbare grep for å komme i en god dialog med alle berørte kommuner. Fra beskjed om rutekutt og nytt tilbud kom har Senterpartiet hatt en god prosess i fylkestingsgruppa og det har også vært en veldig god dialog med alle lokallagene.

Tilbakemelding fra oss har vært at vi ikke kan akseptere rutekutt i den størrelsesorden som det blei varslet om. Samtidig stilte vi oss bak det nye tilbudet om helårsferge med den klare forutsetning om at denne ruta skulle finansieres med kutt/omlegging av ruter i det samme området.

Når nå fylkesrådet har lagt frem sin innstilling så ser vi at vi har nådd i mål med vår strategi på nesten alle områder for samferdsel i Nord-Troms. I prosessen har alle steiner som kan snus blitt snudd og på den måten har vi klart å mer en halvere kuttene. Så har vi forsøkt å ta kuttene der det har vært minst trafikk. For Nord-Troms har det beklageligvis medført kutt i en rutetur daglig mellom Rotsund og Havnnes, men ellers er alle ruter bevart slik de har vært.

For å bidra til å finansiere helårsfergen er det tatt kutt i senjaområdet ved at deler av rute 4 (Vikran-Lysnes-Tennskjær) har fått kutt og forslag om å legge om ruta Tromsø – Harstad til å anløpe Tennskjær på enkelte ruteturer. Akkurat det siste åpner mulighetene for bedre hurtigbåttilbud mot Nord-Troms når kutt i rute 4 slår inn høsten 2021, og i forslag fra fylkesrådet står det at det skal vurderes å endre fredagsturen fra Tromsø til Nord-Troms slik at den starter tidligere.

Lokallagene til Senterpartiet og deres medlemmer har spilt en avgjørende rolle for å berge rutene slik vi nå har klart. Deres tydelige signal har gitt oss den tyngde vi har trengt i forhandlingene for å klare å minimalisere kuttene mest mulig. Senterpartiet er svært glad for vedtaket som samferdselsrådet har vært ute i media og redegjort for.