Regjeringen vil øke krisestøtten til kulturlivet med 200 millioner kroner

Regjeringen setter av ytterligere 200 millioner kroner på toppen av summen på 900 millioner som skal brukes til koronastøtte for kulturlivet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) presenterte fredag nysalderinger til statsbudsjettet for 2020.  Foto: Jil Yngland / NTB

nyheter

Etter at koronasmitten har blusset opp på ny, lanserte kulturminister Abid Raja (V) fredag endringer i støtteordningene som regjeringen har etablert for kulturlivet.