Regjeringen vil gi ekstra julepenger til sårbare grupper

Regjeringen vil gi 25 millioner kroner ekstra til sosiale tiltak og aktiviteter for sårbare grupper i jula.

Frelsesarmeen er en av de frivillige organisasjonene som får ekstra penger til jul. Regjeringen vil gi 25 millioner kroner ekstra til sosiale tiltak og aktiviteter for sårbare grupper i jula.   Foto: Berit Roald / NTB

nyheter

Pengene skal gå til frivillige organisasjoner, til digitale produksjoner i regi av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn – samt til å sikre at hjelpetelefoner kan holde åpnet i jula.