Idretten er enig om plassering av hallen på Skjervøy

En arbeidsgruppe fra idretten har kommet til enighet om plassering av treningshallen på Skjervøy.

PLANSKISSEN: Planskissene til fotballhallen på Skjervøy er klare. Et unikt og kompakt anlegg er kommet et langt steg nærmere realisering.  Foto: SIK- Fotball

nyheter

– Det har vært en grundig prosess der alle idrettene har vært involvert, sier leder i arbeidsgruppen, Kurt Michalsen.