Disse elevene tok selv ansvar for nye lekeapparater

Tre nye lekeapparater er på plass på Rotsundelv skole. Det har elevene selv sørget for.
nyheter

Uteområdet på Rotsundelv skole er nylig blitt oppdatert med flere nye lekeapparater. Det er takket være innsatsen elevene selv har lagt ned.