MENINGER:

Ap vil ha dugnad for frivilligheten

– De rikeste i Norge har fått mange milliarder i skattekutt de siste årene. Til sammenligning koster det bare 350 millioner kroner å oppfylle frivillighetens største ønske, nemlig full momskompensasjon.

Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen. 

nyheter

Uten frivilligheten hadde ikke samfunnet vårt hengt sammen! Det siste året har vi virkelig sett hvor stor betydning frivilligheten har i det norske samfunnet. Nå trenger frivilligheten at myndighetene blir med på dugnad, og styrker dem, slik de hver dag styrker det norske felleskapet.

Små og store organisasjoner og hundretusener av frivillige folk bidrar hver eneste dag til å skape gode lokalsamfunn og sterkere fellesskap, de motvirker ensomhet og utjevner sosiale forskjeller. Gjennom frivilligheten får de unge mulighet til å knekke sosiale koder, de får ansvar i ung alder og et nettverk de kan ha med seg resten av livet. For mange er ettermiddagsaktiviteter gjennom frivilligheten et kjærkomment avbrekk fra vanskelige lekser eller utrygge hjem.

Forskjellene i samfunnet har økt de siste årene, dette rammer også frivilligheten. Ikke alle har råd til dyrt sportsutstyr eller å delta i organisert idrett. Det må vi gjøre noe med. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle skal kunne delta, uavhengig av bakgrunn og lommebok. Koronakrisen det siste året har vist oss hvor viktig frivilligheten er: Flere barn mistet et viktig pusterom når de ikke lenger kunne gå på trening i vår, og mange ensomme ble sittende isolerte da frivilligsentralene måtte stenge.

Frivilligheten er grunnplanken i den norske velferdsstaten. At frivillige organisasjoner fremdeles må betale moms for utstyret de trenger i den daglige driften, mens bedrifter kan trekke fra momsen på varer og tjenester, er rett og slett urettferdig og uforståelig. Med full momskompensasjon hadde for eksempel idretten hatt 134 millioner mer å rutte med, Røde Kors 13 millioner, korpsene 11 millioner og Kreftforeningen 5,6 millioner. Disse pengene kunne gått til drakter, kaffe og kakebaking, instrumenter og informasjonsmateriell.

De rikeste i Norge har fått mange milliarder i skattekutt de siste årene. Til sammenligning koster det bare 350 millioner kroner å oppfylle frivillighetens største ønske, nemlig full momskompensasjon. Det foreslår vi i Ap når statsbudsjettet behandles senere i høst. Det vil gi frivillige lag og foreninger over hele landet bedre økonomi og med det muligheten til å inkludere flere, delta mer, utjevne forskjeller og styrke fellesskapet. Vi er klare for dugnad.