Ymber-saken ikke behandlet i Kautokeino ennå

Kautokeino-ordfører Hans Isak Olsen (Fastboendes liste) understreker at Ymber-saken ikke har vært oppe til politisk behandling ennå.

MØTES I DESEMBER: Politikerne i Ymbers eierkommuner avgjør i løpet av desember hvordan man skal forholde seg til frieriet til Troms Kraft.  

nyheter

Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa, sa i et intervju med Framtid i Nord tidligere i uka at formannskapet i Kautokeino hadde vært negative til planene om fusjoner på produksjons- og nettsiden mellom Troms Kraft og Ymber.