Vil ikke involvere brannsjefen i øvelser eller utkalling

«En mulighet kan være at brannsjefen suspenderes fra sin rolle for Nordreisa brannvesen og denne rollen ivaretas lokalt,» skriver befalene i Nordreisa.

BRÅKET FORTSETTER: Nå vil styret ha en ekstern utredning av forholdene i brannsamarbeidet i Nord-Troms. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl 

nyheter

Styret i Brannvesenet Nord har i sist møte, mandag, tatt stilling til de siste innkomne brev fra brannkorpsene i Nordreisa og Skjervøy. I brevene, som er sendt etter dialogmøtet 10. november, gis det uttrykk for fremdeles uopprettelig mistillit mot brannsjef Nils-Arnold Nilsen.