Dette skjedde i regionens næringsliv i november

Her er Brønnøysundregisterets meldinger for årets nest siste måned.

NY LEDER: Tanja Pedersen er ny daglig leder for Bygdebutikken AS. Selskapet holder til i Arnøyhamn på Arnøya.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Kvænangen:

 • Kvænangsselskapet DVTO AS har gjort endringer i styret. Jan-Åsmund Navjord har fratrådt som styrets leder. Varamedlem Trude Rød består. Selskapet står oppført med formålet å tilby dialog og terapi, herunder familieterapi, kognitiv terapi, parterapi, veiledning og omsorg.
 • GSN Graveservice Nord AS er et nyregistrert selskap i Burfjord i Kvænangen. Aksjeselskapet har som formål å være maskinentreprenør og utføre generell anleggsvirksomhet. Tom-Iver Johansen står oppført som daglig leder og styreleder. Terje Westby er varamedlem.

 • Alteidet AS er navnet på et nytt selskap registrert i Burfjord i Kvænangen. Selskapet skal drive investering i aksjer, verdipapir og fast eiendom. Lars Helge Beldo står oppført som styrets leder.


Kanselleringene tikker inn for Mira, og familien måtte refinansiere huset for å betale regninger: – Det var eneste mulighet

Paret har investert nærmere 4 millioner kroner i nytt reiselivsanlegg. Men faller mellom stolene for å få støtte.


Nordreisa:

 • Aksjeselskapet Kirstis hjemmelagde AS er meldt oppløst. Selskapet registrert i Sørkjosen i Nordreisa har som formål å selge lokalprodusert mat, kunst og håndverk, men også tilby kafédrift og catering. Kirsti Johansen er daglig leder og styremedlem, mens Jan A. Johansen er styrets leder. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket.
 • DTT Eiendom AS er navnet på et nytt aksjeselskap med forretningsadresse Sørkjosen i Nordreisa. Selskapet har som formål å drive utvikling og forvaltning av fast eiendom og alt som står i naturlig forbindelse med dette. Trond Magne Davidsen er oppført som daglig leder og styreleder i selskapet. Turid Karlsen Davidsen som styremedlem.

 • Enkeltpersonsforetaket 4 seasons outdoors in Reisa Morten Bergland er slettet fra Foretaksregisteret. Selskapet i Storvik i Nordreisa hadde som formål å drive fiskeguiding, samt tilby kurs innen jakt og fiske. Morten Bergland sto oppført som innehaver.

 • Kap AS er nå slettet fra registeret over foretak. Selskapet holdt til i Rotsund i Nordreisa og hadde som formål å drifte minimarked. Aksjeselskapet ble meldt oppløst i juni i år, og hadde Roger Pedersen som styrets leder.

 • Enkeltpersonsforetaket Teigstad Linkon har nå sin forretningsadresse i Reisadalen i Nordreisa. Tidligere holdt selskapet til i Tromsø. Foretaket ble startet opp i 2004 av Torgrim Teigstad. Han har som formål å drive konsulentvirksomhet tilknyttet system –og programvare.

 • Finn Paulsen står oppført som ny daglig leder i selskapet Ymber Nett AS. Paulsen tar over rollen etter Erling Martinsen. Selskapet i Sørkjosen i Nordreisa har som formål å bygge, eie og drive anlegg for omforming og distribusjon av elektrisk energi, samt delta i andre selskaper innen nettvirksomhet.

 • Samvirkeforetaket Halti SA har satt nytt styre. Styrets leder er Kaisa J. Maliniemi, mens nestleder er Siri Ytterstad. Odd H. Rudberg, Pål Vegard Eriksen og Marius Johansen er styremedlemmer. Odd H. Rudberg er daglig leder, en rolle som også Kaisa J. Maliniemi nå innehar. Selskapet har som formål å tilby tjenester og tilbud innenfor natur, kultur og næring.

 • Enkeltpersonsforetaket Nopnotch Eitran er nå slettet fra Foretaksregisteret. Selskapet ble først startet opp i 2018 og hadde som formål å drive videresalg av ernæringsprodukter og kosttilskudd, samt kost –og treningsveiledning. Innehaver var Susanne Eitran.

 • Nordreisa-selskapet Rasmussen AS er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket ved styrets leder Jostein Rasmussen innen seks uker regnet fra 28.11.2020.

 • Kjartan Andreas Nygård står oppført som innehaver av det nye enkeltmannsforetaket Nygård Event. Selskapet lokalisert i Sørkjosen i Nordreisa har som formål å drive treningssenter, salg av kosttilskudd og treningsutstyr samt stå som arrangør av sportsarrangementer og messer.

 • FBS Finnmark AS er et nyregistrert aksjeselskap i Sørkjosen i Nordreisa. Selskapet har som formål å drive utbedring av skader og gjenoppbygging samt generelle byggtjenester. Kyrre Løvoll står oppført som daglig leder i selskapet, som går inn med en kapital på 100.000 kroner. Pål Nygaard står oppført som styrets leder. Løvoll er styremedlem i lag med Ola Haldorsen.


Nordreisa-politikerne avviser sammenslåing

Formannskapet råder kommunestyret til å avvise forslaget om sammenslåing mellom Ymber og Troms Kraft.


Skjervøy:

 • Skjervøy Maritime Service AS er meldt oppløst. Selskapet på Skjervøy var nyregistrert i januar i år og har som formål å tilby utleie av personell til offshore –og oppdrettsbransjen. Line B. Henriksen står oppført som daglig leder, mens Roger Henriksen er styreleder. Eventuelle krav/innsigelser på oppløsningen bes meldes inn til foretaket.
 • Tanja Pedersen er ny daglig leder for Bygdebutikken AS. Selskapet holder til i Arnøyhamn på Arnøya. Aksjeselskapet har som formål å drive butikkhandel med bredt vareutvalg, og kan også delta i annen virksomhet og selskaper. Kurt Michalsen står oppført som styrets leder, med Svein R. Karlsen og Oddrun Nygaard som styremedlemmer.

  NY LEDER: Tanja Pedersen  Foto: Privat

 • Tunet-Invest AS er navnet på et nytt aksjeselskap registrert på Lauksletta i Skjervøy kommune. Formålet til bedriften er å drive investering i aksjer, verdipapirer fast eiendom samt deltakelse i andre virksomheter. Geir Sverre Nygaard står oppført som styrets leder.

 • Partrederi Stavnes ANS skal nå være slettet. Foretaket holdt til på Skjervøy, hvor det hadde Eivind M. Isaksen som styrets leder og Edmund A. Isaksen som styremedlem. Det står ikke opplyst hva foretaket drev med.

 • Nye Tunet Holding AS er et nyregistrert selskap på Lauksletta i Skjervøy kommune. Formålet til bedriften er å drive investering i aksjer, verdipapirer og fast eiendom, samt deltakelse i andre virksomheter. Geir Sverre Nygaard står oppført som styrets leder.

 • Oddbjørn Strøm er ny daglig leder for JS Bygg AS. Strøm tar over rollen etter Odd-Roar Johannessen. Bedriften registrert på Skjervøy i 2010 har som formål å drive med snekker –og tømmertjenester, og det som naturlig faller sammen med dette.

 • Aksjeselskapet Fire S AS på Skjervøy har meldt inn endringer av styret. Tom Magne Pettersen er styrets leder, mens Stig Atle Stokvik er styremedlem. Selskapet var nyoppstartet i august i år og har som formål å drive innen transport og logistikk. Stokvik står også oppført som daglig leder.


Starter flere nye bedrifter: – Det er artig å kunne gjøre ting i hjembygda

Etter å ha åpnet Lyngens første apotek er det ingen tid til å hvile på laurbærene for Ola O. K. Giæver Jr. 


Lyngen:

 • Høyvik Holding AS har endret sitt formål med bedriften. Selskapet på Furuflaten i Lyngen skal nå drive investering i eiendom, varebiler, lastebiler, maskiner og utstyr, samt kjøp/salg og utleie av disse. Selskapet satte i september ned kapitalen til 30.000 kroner.
 • Enkeltpersonsforetaket M/S TOR ARNE Terje Moltubakk er nå slettet i Foretaksregisteret. Foretaket holdt til i Nord-Lenangen i Lyngen.

 • Tidligere Lyngen Plast AS heter nå Lyngen Tank AS. Selskapet registrert på Furuflaten endret nylig sitt formål med bedriften i 2018, og driver med utvikling, produksjon og salg av tanker og rør. I tillegg leverer selskapet konsulenttjenester. Jonas Haugen står oppført som styrets leder.

 • Lyngen Ski & Klatring AS er et nyregistrert akjseselskap på Lyngseidet i Lyngen. Selskapet har som formål å drive guiding, kurs, friluftsaktiviteter og produkter/tjenester som naturlig faller sammen med dette. Daglig leder i bedriften er Katja Marika Pekkala. Hun er også styrets leder.

 • Norglobal AS er nå slettet fra Foretaksregisteret. Selskapet på Lenangsøyra i Lyngen hadde som formål å eie og drive fiskefartøy, samt deltakelse i andre selskaper, gårdsdrift og turisme. Det ble meldt oppløst i februar i år.

 • Stenhaug Maskin & Transport AS er nå konkurs og slettet fra Foretaksregisteret. Selskapet var registrert på Lyngseidet i Lyngen fikk innstilt bobehandlingen da det ikke var mer midler i boet til videre behandling i Nord-Troms tingrett. Kjennelsen er avsagt 5.november, og ankefristen er én måned fra denne dato.

 • Aksjeselskapet Lyngen Experience Drift AS har gjort endringer i styret. Selskapet i Nord-Lenangen i Lyngen har Reidun Nilsen som styrets leder, mens Tommy Wikerøy står oppført som styremedlem. Åse Lovise Jakobsen har fratrådt som styrets leder.

 • Aksjeselskapet Fintrade AS er meldt oppløst. Selskapet i Nord-Lenangen i Lyngen har blant annet som formål å drive salg av byggematerialer og produkter for innvendig og utvendig bygging. Eventuelle innsigelser eller krav til oppløsningen må meldes foretaket ved styrets leder Jouni Samuel Kinnunen.

 • Tidligere Svensby Snekkerservice AS har nå byttet navn til Svensby Byggservice AS. Selskapet registrert i Nord-Lenangen i Lyngen har også endret formålet med bedriften, og skal drive handel med byggevarer og trelast samt oppføring og restaurering av boliger og bygninger. Signar Sigvaldsen står oppført som styrets leder, og Rolf-Hugo Ribe leder bedriften i det daglige.

 • Tommy Wikerøy er ny daglig leder for Sandnesveien 30 AS. Selskapet i Nord-Lenangen i Lyngen har som formål å investere i og drive med utleie, bemanning, salg av drivstoff og investering i eiendom. Wikerøy er også styrets leder.

 • Camaro Fiskeriselskap AS i Nord-Lenangen i Lyngen har besluttet å innfusjonere Lenangen Fiskeriselskap AS. Eventuelle krav til selskapet som opphører må meldes foretaket. Camaro Fiskeriselskap AS ble stiftet i oktober i år og har som formål å investere og drifte fiskefartøy og fast eiendom. Roger Nilsen er både styreleder og daglig leder.


Stenger døra for i år

Arctic Panorama Lodge i Uløybukt tar konsekvensen av koronapandemien og stenger ned bedriften ut året.


Storfjord:

 • Aksjeselskapene Svein M. Jentoft AS og Jentoft Eiendom AS slår seg sammen. Det er sistnevnte som overtar Svein M. Jentoft AS. Jentoft Eiendom AS har samtidig gjort endringer i oppføringen av sin kapital. Selskapet som driver kjøp, salg og utleie av fast eiendom i Storfjord står nå oppført med over 1,4 millioner i kapital.
 • Storfjord-selskapet North Explorer AS er meldt oppløst. Selskapet i Skibotn har i forbindelse med dette gjort endringer i styret. Det er Thomas Seppola som står oppført som styrets leder, mens Bernt Eivind Østhus er styremedlem. Eventuelle krav eller innsigelser bes meldes inn til foretaket. Selskapet har hatt som hovedformål å drive hav –og kystturisme.

 • Slettnes Fjordcamping AS er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket ved styrets leder innen seks uker regnet fra 27.november i år. Selskapet i Storfjord har som formål å drive campingplass med oppstilling for campingvogner og bobiler, samt utleie av båter og maskiner. Fredrik Dreyer Larsen er styreleder.


Familien har fått over 100.000 kroner til hundemat: – Det er rett og slett helt vilt

16 hunder har fått nytt hjem. Resten kan familien beholde, i alle fall en stund.