MENINGER:

– Dette lukter politisk hestehandel lang vei

Lyngen Næringsforening ber fylkeskommunen stanse elektrifiseringen av Ullsfjordferga.

HINDRES: LNF mener elektrifiseringen av Ullsfjordferga hindrer realiseringen av Ullsfjordforbindelsen.  Foto: Arkiv

nyheter

LNF registrerer at det foregår grunnboring utenfor fergeleiet på Svensby. Vi antar at det er fordi det må føres frem ny infrastruktur for strøm for å lade den planlagte delelektriske ferga.

Etter at staten nylig har lagt fram sine planer for elektrifisering av samtlige ferger i Norge til store samfunnsmessige kostander, mener LNF det er på høy tid å stoppe alle planer om etablering av slike ferger der fastlandsforbindelse planlegges. Alt annet vil av folk bli betraktet som offentlig sløseri!

Iverksettelse av el-ferge og stopp av planleggingen av Ullsfjordforbindelsen (UFB) er i tillegg gjort mot Troms Fylkestings enstemmige vedtak og råd. Vi stiller derfor spørsmål ved legitimiteten for denne iverksettelsen.

Saken om kortere forbindelse mellom Tromsø, Nord-Fylket og Finnmark er nå så overmoden at staten flere ganger har bedt om den: Først «Nordområdeveien», deretter Tromsø, Balsfjord, Lyngen som dagpendlingsområde (KVU Innfartsvei til Tromsø) og sist i nordområdemeldingen «bedre samferdsel langs øst-vestaksen i Nord-Norge». Det betyr bl.a. etablering av UFB som nå Statens Vegvesen tre ganger har sagt bør realiseres.

Ved å tviholde på elektrisk ferge med 60 % hybrid, tvinger man frem en dårlig løsning når gjelderutslipp, samtidig som de stedbundne investeringene kastes ut av vinduet! Til overmål skjer dette som nevnt på bakgrunn av et mer enn tvilsomt beslutningsgrunnlag.

Dette lukter politisk hestehandel lang vei, noe som nok en gang gjør at Nord-Troms sitter som taper på infrastruktur og offentlige investeringer i gode prosjekter. Vi ber nå om at denne farsen stoppes og at planleggingen av UFB fortsetter uten ytterligere opphold.