– Ville gjort noe med Nordreisa-samfunnet, og hele regionen

Både kommunen og regionrådet står klare til å forsvare skilinja.

Regionrådsleder Ørjan Albrigtsen og ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa.  

nyheter

Ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa trekker frem Nord-Troms VGS som en av de tre viktigste institusjonene i regionen, sammen med flyplassen og Sonjatun.