Blir ikke hverken rusomsorg eller permanent mottak i dette bygget. Nå vil eieren gjenoppta gamle planer

Samtalene om hybelhus og omsorgsboliger på Storslett Hotell er gjenopptatt – men foreløpig er det ingen som tar planene videre.

Det ble skissert flere alternativer for drift i det gamle hotellbygget på Storslett i fjor høst, men det blir ikke hverken rusomsorg eller permanent asylmottak. Nå venter partene på avklaring fra hverandre.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

I fjor høst ble det skissert flere alternativer for bruk av gamle Norlandia Storslett Hotell. Både rusomsorg og asylmottak stod på lista, og kommunestyret ga i slutten av september positive signaler til etablering av begge deler.