Forsøkte å smugle over 40 liter sprit og 16.000 sigaretter inn i landet

Mannen ble stoppet i tollen i Storfjord.

  Foto: Siri Bergset Elvestad

nyheter

Forsøket på smugling fant sted i mars i 2019.