Anbefaler innbyggere å unngå reiser til disse ti kommunene

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber om at innbyggerne dropper reiser til de ti kommunene som er berørt av det muterte viruset.

Foto: Berit Roald / NTB  Foto: Berit Roald

nyheter

De ti kommunene det gjelder er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

En en pressemelding skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark at utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo kommune alvoret i pandemisituasjonen, og det er iverksatt kraftige tiltak i alle de nevnte kommunene.

– Smittesituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark er for tiden gunstig. Våre kommuner har gjort en stor innsats for å slå ned utbrudd og følger opp TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing, karantene) på svært god måte. Samtidig melder kommunene om betydelig slitasje på helsepersonell, skriver statsforvalteren.

Derfor er det viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, påpekes det, slik at helsetjenesten i kommunene har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som flere vaksiner blir tilgjengelige.

– Med bakgrunn i dette vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefale innbyggerne i våre kommuner å unngå reiser til de ti kommunene i Oslo og Viken. Statsforvalterens anbefaling er et føre-var-tiltak for å minimere risikoen for at det muterte viruset kommer til oss – og for å bidra til at kommunehelsetjenesten har de nødvendige ressurser til å gjennomføre vaksinering som planlagt.