Trenger flere flyktningguider: – Det handler egentlig om å være et medmenneske

Mangel på flyktningguider i Nordreisa.

Herborg Ringstad og Borghild Braastad i Nordreisa Røde Kors  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

En flyktningguide skal gjøre overgangen lettere for flyktninger som kommer til bygda, og vise dem veien inn i det norske samfunnet. Behovet for informasjon om lokalsamfunnet, kulturen og språk er stort, og målet er at flyktningene skal ha noen å støtte seg på i etableringsfasen.