Halverer sesongen og stenger en sone: Slik skal de redde Reisaelva

Elvelaget innfører betydelig strengere regler.

Årets laksesesong i Reisaelva kortes ned betraktelig.   Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

Bakgrunnen er at det siden toppårene fra 2008 til 2012 har vært en negativ bestandsutvikling.