To har fått bøter for å ha parkert på snuplass

Etterlatte biler skaper problemer for brøytemannskapene.

Illustrasjonsbilde.   Foto: Kjetil M. Skog

nyheter

Senioringeniør i Statens vegvesen, Karl Martin Eriksen, ber bilister finne andre steder enn snuplasser til å sette fra seg bilene på.