Nordreisa-politikerne vil ikke ha oppdrett like ved oppdrettsfri fjord

Fraråder på det sterkeste å gi dispensasjon.

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen i Nordreisa kommune.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Det er Mowi som har søkt Skjervøy kommune om dispensasjon fra kystsoneplanen for å kunne etablere en ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya.