Det er bare flaks at folk enda lever

Når skredet kan gå på Singla for åpne bommer, da betyr det at vi ikke har prøvd hardt nok.

Når raset går, bommene er oppe og ingen blir tatt, er det et resultat av flaks.

nyheter

Mandag morgen våknet folket på Arnøy til stengt vei ved Singla. I ly av natten hadde et skred gått fra det uhyre rasutsatte fjellmassive sør på Arnøya, og dekket fylkesveien i kjent stil. Alt mens bommene sto rett til himmels med lovnad om åpen, farbar vei.

Selvsagt skal man ikke skrive trygg vei, for veien forbi Singla er knappest trygg i midten av juli. Dette er den mest rasutsatte veistrekningen i hele det beryktede skredfylket Troms. Punktum, utropstegn og to røde streker under svaret.

På denne veien ferdes store og små til alle døgnets tider. Folk som skal til og fra jobb og skole. Folk som er helt avhengige av å vite at de ikke får skreda over seg når de passerer. Mennesker som trenger å kunne legge seg på kvelden å vite at morradagens pendlerrute er trygg, uansett hva slags vær og vind natten har forløpt med. Det kan de ikke i dag.


Bodil (81) har måttet avlyse tre av fire timer på UNN og hos legen på grunn av hurtigbåter som ikke går og veier som er skredstengt

Det har ikke vært bare bare for Bodil Bæverdal fra Arnøyhamn å komme seg til lege og sykehus den siste tiden.


De siste årene har Norge tatt skred stadig mer på alvor. Fra å ha vært et land som stengte veiene på grunn av skred, er vi i dag et land som forsøker å stenge ved fare for skred. Problemet er at når skredet kan gå på Singla for åpne bommer, da betyr det at vi ikke har prøvd hardt nok.

Etter år med et økende antall omkomne toppturfarere kom Varsom.no på plass. Nå er egne, kompetente observatører er ute på tokt og gjør målinger i områder med stor trafikk. Disse brukes for å lage egne rapporter som er til nytte for fjellfolk, men også for vegvesenet.

Vegvesenet bruker Varsom.no, i tillegg til geologer og egne entreprenører. Imidlertid burde de hatt langt flere observatører enn det de har til rådighet i dag. Dette er selvsagt et pengespørsmål som det er opp til politikerne å finne en løsning på. Og den må komme.

Om raset hadde gått når bommene var nede, ville det vært et resultat av dyktighet. Når raset går, bommene er oppe og ingen blir tatt er det et resultat av flaks.

De som velger å fortsette å stole på flaks forholde seg i ro. De andre kan bruke makta si til å framskynde skredsikring og forsterke livsviktig overvåkning av de skredutsatte veiene.