Befolkningsnedgangen fortsetter i nord:

– Om få år kan det desentraliserte Norge vi kjenner være historie

SSB har publisert tallene for befolkningsutviklingen i 2020.

NEDGANG. Nord-Troms så en nedgang på 126 innbyggere i 2020. På Skjervøy ble de 34 færre skjervøyværinger.   Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

SSB sine tall for befolkningsutviklingen i 2020 viser en nedgang i folketallet i Troms og Finnmark på - 1 143 personer. Det er den verste utviklingen siden 1997 og en fortsettelse av utviklingen fra 2019.