Nå åpnes det for at flere kan komme i kirka – men fortsatt bare i egen kommune

– Det er mange som har savnet fellesskapet, så vi er glade for at vi igjen kan samles.

Julie Schjøth-Jovik, sokneprest i Nordreisa  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

De nye lettelsene gjør at inntil 100 mennesker igjen kan samles i kirka – forutsatt at man kan holde minst en meters avstand. Det betyr at det ikke kan åpnes opp for riktig så mange i Nordreisa sokn, men det blir langt bedre enn det har vært.