Flere ras i Pollfjellet i natt - også i skredrenna ovenfor tunnelåpningen

Skredet nådde ikke veien denne gangen, og stoppet 130 meter over havet i følge varsom.no

Skjermdump varsom.no 

nyheter

Det ble registrert flere ras i Pollfjellet i løpet av natten, også i Geitlirenna som ligger over tunnelåpningen på sørsiden av tunnelen mot Furuflaten.