Vil avslå Mowis planer for ny lokalitet ved Haukøya

Kommunedirektøren i Skjervøy mener en dispensasjon fra kystsoneplanen vil skape uheldig presedens.

MOWIs planlagte anlegg utenfor Haukøya i Skjervøy 

nyheter

Mowi har søkt om å få etablere en ny akvakulturlokalitet ved Haukøya i Skjervøy kommune, men innstillingen fra kommunedirektøren i Skjervøy foran kommunestyret 9. mars er negativ. Anlegget vil ikke være i tråd med arealformålet i kystsoneplanen, og det kreves derfor dispensasjon fra planen.