Lerøy Aurora: - En veldig god nyhet

Administrende direktør Kurt Einar Karlsen i Lerøy Aurora mener man nå blir kvitt en flaskehals på E6.

Kurt Einar Karlsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Lerøy Aurora på Skjervøy sender alene av gårde 4.000 vogntog med laks i året ut på E6, og det tilsvarende kommer inn til fabrikken på Skjervøy hvert år.