Karen Anna (83) i reindriftsnæringen: – Vi har bruk for en kvinnedag vi også

Karen Anna forteller om det å være kvinne i reindrifta, og at det fortsatt er mer som skal til for å få likestilling mellom kvinner og menn i yrket.

REINDRIFT: Karen Anna forteller at menn og kvinner gjør mye av det samme i reindriftsnæringen: – Men menn syr ikke skaller, det må kvinnfolkan gjøre  Foto: Ánne Kátjá Nilsdatter Gaup

nyheter

Hver sommer kan man møte Inga Karen Anna Logje Gaup sammen med reinen på sommerbeite i Skjervøy. Hun har gjennom hele livet arbeidet som reindriftsutøver, og som 83-åring er hun fortsatt aktiv i drifta.