– Vi mener UFB er en god sak, også miljømessig

Transportutvikling AS presenterte ny undersøkelse av trafikkprognoser for Ullsfjordforbindelsen.

Ullsfjordforbindelsen. 

nyheter

Torsdag presenterte Transportutvikling AS en ny markedsundersøkelse om Ullfjordforbindelsen på en pressekonferanse.