Ullsfjordforbindelsen:

Anslo dobbelt så høye trafikktall som Vegvesenet: – Vi har kjempetro på at en reguleringsplan vil bli vedtatt

Statens Vegvesen hadde beregnet at 950 trafikanter daglig ville ferdes over en eventuell Ullsfjordforbindelse. I ny markedsundersøkelse er tallet anslått å være 1.681.

REGIONALVEI: Ullsfjordforbindelsen vil korte veien mellom Tromsø, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Illustrasjon. 

– Det er Ullsfjordsforbindelsens tur å komme i gang nå

Fylkespolitiker Nils Einar Samuelsen (KrF)
nyheter

Torsdag 11. mars presenterte Transportutvikling AS deres markedsundersøkelse av Ullsfjordforbindelsen (UFB). En undersøkelse de hadde gjort på vegne av Nord-Troms regionråd og Ullsfjordforbindelsen AS for å se på markedsgrunnlaget til en eventuell UFB.