Dette har skjedd i næringslivet i mars

Flere nyregistrerte selskap.

ENDRINGER I NÆRINGSLIVET: Øverst fra venstre: Håvard Høgstad, Kenneth Mikkelsen, Knut Flatvoll, Eirik Kristiansen, Jack-Robert Møller og Geir Helgesen.   Foto: Arkiv

nyheter

Kvænangen:

 • Aksjeselskapet Torgeir Larsen Transport AS har endret sin adresse fra Borgen i Asker til Sørstraumen. Selskapet stiftet i 1994 har som formål å drive langtransport, og har Torgeir H. Larsen som daglig leder og styreleder. Mona Strøm står oppført som varamedlem.
 • Kjækan Fjords AS har endret sin forretningsadresse og formål. Selskapet som tidligere holdt til i Kløfta i Ullensaker, har nå adresse Sørstraumen. Asle Johan Aspelund står oppført som daglig leder, og Jostein Skare som styrets leder. Selskapet skal drive budtjenester, vare- og godstransport på vei, anleggsvirksomhet, utvikling og utleie av eiendom.

 • Johansen Maskin og Arbeidsutleie AS er et nyregistrert firma med forretningsadresse på Sørstraumen. Det er Johan-Eirik Johansen som er både daglig leder og styreleder i bedriften. Firmaet har som formål å drive maskin- og arbeidsutleie og det som naturlig står i sammenheng med dette.

 • I generalforsamling i slutten av februar ble det besluttet å sette ned aksjekapitalen i kvænangsselskapet Josefsen Transport AS. Dette fra 600.000 kroner til 50.000 kroner. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til å tilbakebetale aksjeeiere. Tor Johnny Josefsen overtok driften av selskapet i juni i fjor.

Nordreisa:

 • Sautis AS er nyregistrert aksjeselskap registrert i Sørkjosen. Selskapet, drevet av Kyrre Løvoll, har som formål å drive eiendomsutvikling og aktivitet som naturlig hører inn under dette. Martin Sveen står oppført som styrets leder, mens Bård Hammari er nestleder. Kyrre Løvoll, Reidar Olaussen, Stein-Magne Pettersen og Knut Flatvoll er styremedlemmer.
 • Storesté Invest AS er et nyregistrert aksjeselskap i Sørkjosen. Selskapet har som formål å utvikle og forvalte fast eiendom, samt hva herved står i den forbindelse. Styrets leder er Eirik Kristiansen, mens styremedlemmer er Arnt Ivar Steinsvik og Ron Victor Olsen.

 • Reisavekst AS, på Storslett i Nordreisa, har satt nytt styre. Ida Bakkejord Musum er styrets leder, mens Ole Morten Pedersen er styrets nestleder. Styremedlemmer er Hege Olaussen Marvik og Eva Solbakken. Selskapet skal gi tilbud om arbeid til arbeidstakere som ikke kan sysselsettes i ordinært arbeid.

 • S og L AS er navnet på et nyregistrert aksjeselskap lokalisert på Storslett. Selskapet skal drive utleie av arbeidskraft, kjøp og salg og utleie av eiendom, linjerydding og utleie av linjeryddere og energimontører. Selskapet skal også kunne delta i andre selskaper med økonomiske formål. Simon Forså Karres er daglig leder og styrets leder. Lasse Karres er varamedlem.


Legger ned butikken etter to år i bransjen: – Har tapt mye penger allerede

Koronapandemien gjorde oppstarten for bedriften ekstra utfordrende. Nå pakker Lill Harriet Nilsen, klesplaggene ned.


Kåfjord:

 • Garver Hansens Vei 1 AS er et nyregistrert aksjeselskap på Samuelsberg. Selskapet har som formål å drive kjøp, salg, utleie og drift av fast eiendom, samt utleie av driftsmidler og aktiviteter. Paul Mo står oppført som daglig leder, mens Knut Idar Olsen er styrets leder. Paul Mo og Per Steinar Isaksen er styremedlemmer.
 • Manndalen Basseng AS har gjort endringer i styret. Åge B. Pedersen Vatne er styrets leder, mens Ann Evy Løkvoll er nestleder. Tor Nilsen står oppført som varamedlem. Selskapet melder videre at rollen som daglig leder utgår. Selskapet på Samuelsberg har som formål å drifte svømmebasseng.

 • Kåfjordselskapet Frifugl AS har gjort endringer i styret. Martin Lyngstad er fremdeles styrets leder, og Ketil Berg er styremedlem. Alexandru Mitu har fratrådt som varamedlem. Selskapet stiftet som Guolli AS i 2020 har som formål å utvikle og selge kommunikasjonsbaserte IT-løsninger for bedrifter.

 • Ståle Koht Hansen er daglig leder for et nyregistrert selskap i Birtavarre. Selskapet SKH Maskin AS har som formål å drive utleie av spesialkompetanse, bemanning og maskiner i anleggsbransjen. Hansen er også styreleder i samme selskap.

Skjervøy:

 • Arnøytind AS har besluttet å innfusjonere selskapet Kåre Gården og Sønner AS. Eventuelle krav/innsigelser i sistnevnte må meldes foretaket innen seks uker fra 3.mars. Det er Kenneth Mikkelsen som står oppført som styreleder i Arnøytind AS. Styremedlemmer i selskapet er Håvard Høgstad og Jan Ketil Karlsen. Svein Roger Karlsen står oppført som daglig leder.
 • Det er åpnet konkurs i boet til skjervøy-selskapet Artic Maskin AS. Dette i Nord-Troms tingrett. Selskapet driver innen grunnarbeid, og har som formål å drive entreprenørvirksomhet. Det var nyregistrert i 2013. Styrets leder og daglig leder er Torkjell Arild. Alle henvendelser om konkursen rettes til bostyrer advokat Bjørn August Krane.

 • Skjervøyselskapet Geir og Tor Rør DA er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 23.mars. Selskapet ble stiftet i 2001 med formål å drive rørleggervirksomhet samt andre håndverktjenester. Deltakere var Geir Helgesen og Tor Villy Reiersen.

Lyngen:

 • Det nyregistrerte firmaet Looki AS har som formål å drive kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Selskapet i Nord-Lenangen har Jens-Åge Næss som daglig leder og styreleder. Anita Synnøve Albrigtsen står oppført som nestleder i styret.
 • Aurora Adventure AS er et nyregistrert selskap på Lyngseidet. Selskapet har Sarah Louise Burrows som daglig leder og styrets leder. Med seg i styret har hun Jeremy Hugh Burrows som nestleder. Aksjeselskapet har som formål å arrangere nordlysturer, annen turistaktiviteter, overnatting.

 • Lyngsdalen Skole AS er et nyregistrert firma på Furuflaten. Selskapet har som formål å drive grunnskole 1. til 7.trinn, herunder formidle og utvikle et skoletilbud av høy pedagogisk standard med fokus på entreprenørskap. Styrets leder er Gunnar Grønvoll. Nestleder i styret er Stephan Hoffmann. Styremedlemmer er Jorid Nysted Grønvoll, Sissel og Andreas Larssen Stenberg.

 • Nord-Lenangen Kystreker AS har gjort endringer i styret. Jack-Robert Møller er styrets leder, mens Nils Petter Beck er styrets nestleder. Styremedlemmer er Bjørn Arild Olsen og Bjørnar Johnny Karlsen. Selskapet har som formål å eie og drive fiske og fiskefartøy.

 • Lyngenfjord Kystfiske AS har gjort endringer i styret. Jack-Robert Møller står oppført som styreleder i selskapet, og nestleder er Nils Petter Beck. Styremedlemmene er Bjørn Arild Olsen og Bjørnar Johnny Karlsen. Selskapet på Svensby har som formål å eie og drive fiske og fiskefartøy.


Hanne-Christine følte hun måtte revitalisere seg. Nå starter hun to nye bedrifter på Lyngseidet

Norsklæreren Hanne-Christine Karlsen følte hun måtte revitalisere seg, og starter nå begravelsesbyrå: – Skal jeg det, så må jeg gjøre det nå.


Storfjord:

 • Artiq AS har gjort endringer i styret. Selskapet på Oteren har Hans Jonny Jensen som styrets leder, mens Andelko Mihajlovic er styremedlem. Tom-Erik Johannessen har fratrådt som medlem. Selskapet ble stiftet i 2017 og har som formål å drive utleie av arbeidskraft, tjenester og utstyr innenfor forskjellige bransjer.
 • Storfjord naturbarnehage AS har fått ny leder. Silje Lovise Jonassen Bakke tar over rollen som daglig leder etter Astrid Pauline Molberg. Barnehagen er lokalisert i Kitdalen, like utenfor Oteren, og har Bernt Døhl som styrets leder og Sunniva Revhaug som varamedlem.


Disse endringene kom i næringslivet i februar

Vi har oversikten. Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregisteret.