Fylket får 57 millioner ekstra til fylkesveiene: – Det viser at det satses

En stor andel av de vil gå til to fylkesveier i Nord-Troms – og de skal brukes opp i år.

Nils-Einar Samuelsen, gruppeleder for KrF Troms og Finnmark.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Torsdag 8. april meldte regjeringen at de nå har bevilget 400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier i Norge. Dette er penger som skal brukes til rassikring, veioppmerking, asfaltering og annet vedlikehold. De må gjennomføres i løpet av 2021.