Dette svarer kommunen: – Vi er i gang med arbeidet

Kommunalsjefen for helse og omsorg og virksomhetslederen for sykehjemmet forstår bekymringen til sykepleierne, og sier de er gang med å finne løsninger.

HAR FORSTÅELSE: Kommunalsjefen for helse og omsorg og virksomhetslederen for sykehjemmet sier det er gjenkjennbare utfordringer sykepleierne trekker frem, og at de er i gang med å finne løsninger.  

nyheter

Kommunalsjef for helse og omsorg Angela Sodefjed sier hun først tok tak i bekymringsmeldingen da hun ble konstituert i sin stilling i juli i fjor. Hun sier hun kjenner godt til utfordringene ved Sonjatun sykehjem, som har pågått over mange år.