Politikerne om foreslåtte tiltak: – Skal vi ikke snakke med sykepleierne?

Helse- og omsorgsutvalget vil ha de ansatte med på råd før de går inn for strakstiltakene på Sonjatun sykehjem.

Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune i ekstraordinært møte angående situasjonen på Sonjatun sykehjem.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

– Dette er noe vi må ta på alvor, og jeg beklager veldig sterkt at bekymringsmeldingene ikke tidligere er lagt frem for utvalget. Det synes jeg virkelig de burde vært.