Tilsynslege: Pasientene roper om hjelp, men ingen kommer

– Det gjelder ikke alle, men en del, og det skjer daglig.

UVERDIG: Tilsynslege Remi Paul forteller om uverdige forhold på Sonjatun sykehjem.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Remi Paul er ny tilsynslege på Sonjatun sykehjem, og var mandag invitert til det ekstraordinære utvalgsmøtet for å beskrive situasjonen. I sin redegjørelse fortalte han om stor forsinkelse på elementære tjenester på sykehjemmet. Om pasienter som ikke får stell, mat og oppmerksomhet i tide. Noen ligger til klokken 12 på formiddagen, kanskje enda lengre, uten at noen har tid til å hjelpe dem.