77 skuterløyper i fylket holdes åpne litt lenger

De fleste løypene kan kun forlenges til 10.mai.

LENGRE ÅPEN: 77 skuterløyper holdes lengre åpen i år.  Foto: Kristian Olaussen

nyheter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan innvilge forlenget åpning av skuterløyper etter 4.mai. Nå har 77 løyper i Nord-Troms og Finnmark fått forlenget åpningstid.