Av seks barnefamilier, var det bare èn som søkte seg til Sørkjosen. Utvalget går inn for nedleggelse

Utvalgslederen avgjorde med sin dobbeltstemme. Torsdag kommer saken opp i kommunestyret.

GÅR INN FOR NEDLEGELSE: Oppvekst- og kulturutvalget går inn for nedleggelse av Sørkjosen barnehage fra og med kommende barnehageår. Saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret førstkommende torsdag.  

nyheter

Oppvekst- og kulturutvalget i Nordreisa møttes mandag til møte med kun èn sak på lista: Fremtidig barnehagestruktur i Nordreisa.