Skjervøy med nest lavest ledighet i fylket

Andelen helt arbeidsledige er nede i 1,5 prosent i Skjervøy.

Nav Skjervøy 

nyheter

Det er Navs apriltall som viser at Skjervøy kommune med 1,5 prosent har nest lavest arbeidsledighet i Troms og Finnmark, kun slått av Bardu (0,7 prosent). Også Lyngen (1,7) og Storfjord (1,9) er godt under fylkesgjennomsnittet på 2,8 prosent. Nordreisa ligger akkurat på fylkesgjennomsnittet mens Kåfjord (3,1) og Kvænangen (3,2) ligger over.