Tar ikke Haukøya-klager til følge

Planene for oppdrettsanlegg ved Haukøya i Skjervøy havner antakelig på Statsforvalterens bord.

MOWIs planlagte anlegg utenfor Haukøya i Skjervøy 

nyheter

Det ligger an til at Statsforvalteren må inn og avgjøre saken om Mowis planer for en ny akvakulturlokalitet ved Haukøya, like utenfor Skjervøya.