Ungdomshuset skal bli hus for ungdommen

Skjervøy kommune går i gang med planene for å bygge opp mot 20 hybler og leiligheter i Skoleveien 14.

ERSTATTES: Det gamle ungdomshuset i Skoleveien 14 skal nå bort og skal erstattes med et hybel- og leilighetsbygg i tre etasjer.  Foto: Steffen Einebakken Dreyer

nyheter

Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok en omregulering av Skoleveien 14, der det gamle ungdomshuset står i dag, fra allmennyttige formål til boligbebyggelse.