MENINGER:

Familiers valgfrihet sikres best av KrF

Det har vi fått bekreftet etter at Høyre gjennomførte sitt landsmøte i helgen og valgte å skrote kontantstøtten for småbarnsfamilier.

ILLUSTRASJONSFOTO:   Foto: Gorm Kallestad

nyheter

KrF og Høyre har over lang tid hatt en sterk allianse for barnefamiliers valgfrihet. Vi er skuffet over at høyre har forlatt denne linjen og det er viktig å merke seg at KrF nå er den eneste garantisten for familienes valgfrihet ved høstens stortingsvalg.

Høyre har i helgen forlatt et grunnleggende prinsipp KrF holder høyt for barnefamiliene, nemlig reell valgfrihet for småbarnsforeldrene i den første fasen av barnas år. Høyre velger å innføre det som kalles ventestøtte og legger seg med dette på linje med venstresiden i familiepolitikken.

Ventestøtte og kontantstøtte kan ikke sammenlignes Kontantstøtten er verdifull fordi den gir familiene mulighet til å velge om de vil være hjemme med barn frem til barnet er to år. Uten denne støtten er det faktisk mange foreldre som ikke kan ta dette valget av økonomiske årsaker. Ventestøtte er nettopp det, en støtte man får mens man venter på barnehageplass – ikke en mulighet til å velge å utsette plass i barnehagen en kort periode. Den muligheten vil KrF at folk ikke må miste!

For KrF er det viktig å legge til rette for at alle familier får ta sine selvstendige valg for seg og sin familie. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. En tilgjengelig og god barnehage med kompetente og trygge voksne skal være der for familiene når de ønsker å benytte seg av den. Det skal også være mulig å benytte seg av friheten man får med kontantstøtte. KrF er stolt av at vi i over 20 år har kunne tilby foreldre denne valgfriheten og at vi har økt kontantstøtten til 7500 kr i måneden. Høyres landsmøtevedtak viser at dersom man er opptatt av å sikre foreldre reell valgfrihet i småbarnsfasen så betyr det at man må gi sin stemme til KrF ved høstens stortingsvalg.