MENINGER:

– Vi har dyrevern, men mennesket som foster har ikke livsvern

Etter abortvedtaket på SVs landsmøte nylig har noen gjennom avisinnlegg forsøkt å bortforklare innholdet.

ILLUSTRASJONSFOTO:   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Likevel er dette klart: SV har vedtatt at abortnemndene skal fjernes, og rådgivning skal være frivillig. Abortlovens kriterier for å få innvilget seinabort etter uke 12 gjøres om til «veiledende prinsipp».

SV har slik vedtatt selvbestemt abort fram til 22. svangerskapsuke Det betyr full selvbestemmelse helt inn i perioden da fosteret kan være levedyktig. SV har slik ikke vektlagt at medisinsk teknologi og dyktig helsepersonell nå gjør det mulig å redde fosteret ved tidlige fødsler ned i svangerskapsukene 23, 22 og 21.

Slik abortloven er i dag, skal det tungtveiende medisinske grunner for å få abort etter uke 18. SV, som argumenterer for den svake part, vil ikke verne et forsvarsløst, målløst foster. Kvinna blir aleine om ansvaret ved valget ved seinaborter – noe som på sikt kan bli ei ekstra belastning.

I aviser leser jeg ellers at Ap nå ønsker fri abort fram til fosterets levedyktighet. Sps Kjersti Toppe er rystet over at SV vil utvide abortgrensen fram til uke 22. Stortingspresident Tone Wilhelmsen (H) meiner dagens abortlov ivaretar en viktig balanse mellom kvinna sin rett til å bestemme over egen kropp og fosterets rettigheter.

KrF står aleine i Stortinget om et rettsvern for det ufødte liv fra befruktninga. Er det fare for både mors og fosterets liv, prioriteres mor. Et unntak er også voldtekt. KrF har i regjering fått gjennomslag for nødvendige støttetiltak for familien - mor og barn. Partiet står likevel i fare for å bli uten stortings-representanter.

Ved uke 22 beveger fosteret seg. Vi har dyrevern, men mennesket som foster har ikke livsvern. «Noe må være de svakes bror.»