MENINGER:

«Reell valgfrihet» og andre festord

Marianne Bilden svarer på Truls Olufsen-Mehus sitt innlegg i Framtid i Nord.

Marianne Bilden.  Foto: Are Bergset Elvestad

nyheter

I sitt innlegg 21. mai nevner ikke Stortingskandidat Truls Olufsen-Mehus det gamle mantra om at kontantstøtte bekjemper fattigdom. Det er sikkert like greit, siden barnefattigdommen i Norge øker - ikke minker. Utbetalingen ble i 2009 kritisert og anbefalt avskaffet i en rapport fra OECD, fordi den står til hinder - ikke hjelp - for de med vedvarende lavinntekt.

Å være hjemme med barn er ulønnet arbeid. Å være i en posisjon hvor man komfortabelt kan være i ulønnet arbeid er, og har alltid vært, priviligert. Det er ikke et godt alternativ for arbeidere, og er grunnen til at barnehage, SFO og likelønn for kvinner er effektive tiltak mot barnefattigdom.

“For KrF er det viktig å legge til rette for at alle familier får ta sine selvstendige valg for seg og sin familie.”

For KrF er det viktig å legge til rette for at noen familier får ta sine selvstendige valg for seg og sin familie. For familiers valgfrihet har flere begresninger i KrFs familiepolitikk. Lista over alle som ikke vernes av KrFs hjerterom er lang, men la oss for enkelhets skyld kalle de skeive - alle som ikke passer inn i det tradisjonelle protestantiske ekteskapet mellom mann og kvinne.

“Selvstendige valg” er også fine festord når familien skal jubileres, men så lenge kvinner må møte i abortnemnd for å få sine moralske evner vurdert kan konservative gjerne holde frasen bak lukket munn.

Det er et vakkert ønske KrF maler, men de selger drømmen for billig. Tusenlapper er helt klart avgjørende når man er i lavinntekt, men skal vi gjøre alvor av valgfrihet og selvbestemmelse for alle kreves rettferdig fordeling av velstand og profittfri velferd. Øk barnetrygden og reguler boligmarkedet slik at unge og folk med lav inntekt har tilgang på trygg etablering.

Høyresiden har jobbet hardt for å overbevise om at midlertidig deltid er enkeltindividets arbeidslivsdrøm, og ikke bedriftenes rovdrift på arbeidskraft. Om friheten til å velge økonomisk uforutsigbarhet har mistet litt av glansen bør stemmen gå til et rødgrønt alternativ.